AMBEserver op PI (star) installeren

Om de AMBEserver op een  Raspberry PI-Star te kunnen draaien zijn een aantal handelingen nodig.

  1. copier de AMBEserver software naar de Raspberry
  2. intalleer de AMBserver
  3. maak aanpassing in de firewall van PI-star zodat de AMBEserver poort 2460 kan gebruiken
  4. zorg dat de AMBEserver automatisch gestart wordt bij een rebootAMBEserver software naar de Raspberry met PI-Star kopiëren via een PC met WINSCP

WinSCP
https://winscp.net/download/WinSCP-5.13.2-Setup.exe

AMBEserver downloaden. Kies de .zip versie.
https://github.com/marrold/AMBEServer

copy de gedownloade  AMBEserver.zip via WinSCP naar de /tmp dir in de PI

2. Dan in pistar via SSH
rpi-rw
cd /tmp
sudo unzip AMBEServer-master.zip
cd AMBEServer-master
sudo make
sudo make install

3. In PI-Star met SSH
rpi-rw
sudo nano /root/ipv4.fw
plak onderstaande regels in de ipv4.fw file

# poort voor AMBEserver openzetten
iptables -A OUTPUT -p udp –dport 2460 -j ACCEPT #
iptables -A INPUT -p udp –dport 2460 -j ACCEPT #
# you dont need this but its a good thing for voice packets
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp –dport 2460 -j DSCP –set-dscp 46

sluit af met CNTRL x

reboot

Open weer een SSH sessie

Run de Ambeserver:
AMBEserver -s 460800
(  AMBEserver -s 460800 -x 
geeft een debug venster weer dit is handig om te testen of de AMBEserver werkt)

4.Om de AMBEserver automatisch te laten starten bij een reboot pas dan de /etc/rc.local file aan.

sudo nano /etc/rc.local

Voeg toe:
#run de AMBEserver
/usr/bin/AMBEserver -s 460800 $

zorg dat bovenstaande regel voor de exit 0 staat

 

 

pistar commands

pistar-bootconfig.sh
pistar-clone
pistar-daily.cron
pistar-expand
pistar-firewall
pistar-keeper
pistar-keeper.service
pistar-link
pistar-mmdvmcal
pistar-remote
pistar-remote.service
pistar-update
pistar-upgrade
pistar-upnp.service
pistar-watchdog
pistar-watchdog.service
pistar-zumspotflash
pistar-mmdvmhshatflash

 

DMR gateway in pi-Star instellen

 

In PI-Star DMR gateway acitiveren.

Onderstaande regel copieren onder DMR+ options in configuratie scherm.

StartRef=4000;RelinkTime=60;UserLink=1;TS1_1=9;

 

In Set codeplug aanpassen met TG6 en TG8

TG6 = voor XLX

TG8 = voor DMR+

Voorbeeld om XLS313 te connecten:

Call naar TG 6

Dan private call naar 68313 (313 is xlx313)

PTT indrukkken

Vervolgens kun je een module kiezen door weer prive call te kiezen.

64001 = module a

64002 = module b

64003 = module c

Etc

PTT indukken

En kletsen maarl

6400 = terug naar de default module in geval van 313 is dat module a

4000 is unlinken

Helaas mijn vorige site is gehackt.

Sinds 2008 heb ik een site in de lucht gehad met Joomla. Hackers hebben toegang gekregen tot de backend en de site misbruikt om spam te verspreiden. Ik heb nog 1 backup maar die is dusdanig vervuild dat ik die niet meer online kan zetten. Bovendien is de oude versie van Joomla zo lek als een mandje en omzetten naar een nieuwe versie bewerkelijk. Ik heb nu gekozen om een compleet nieuwe site op te zetten met WordPress. Gaat even duren…

 

Hieronder mijn shack van 2014. Met wat geleende apparatuur om te testen.