background XRF and XLX

I was answering a few questions on XLX and Andrew asked me to create a separate thread to provide overview to XLX

To discuss the full potential of XLX DMR need to understand both XLX and XRF.

XRF and XLX as used here are reflector names versus the prefixes as used in host files and linking commands. XRF reflectors are addressed with an XRF prefix. XLX reflectors are addressed with XRF, DCS, or REF prefixes.

XRF and XLX background

XRF started as open-source alternative to D-Plus bringing technical improvements and the ability to link. XLX started as a D-STAR reflector capable of using DPlus, DExtra, and DCS protocols, all part of D-STAR. Some admins of XRF and DCS reflectors replaced their reflectors with XLX reflectors.

XRF reflectors are not going away. They provide reflector linking options that provide flexibility and agility – the ability to reconfigure reflector links for nets or special events. Additionally there is a new XRF in beta that provides 26 modules, even more extensive linking options, and the ability to detect and respond to various gateway issues and careless reflector linking.

XLX and XRF reflectors can link, providing a configuration with the best of both reflector types – specifically the multiprotocol options of XLX and the linking options of XRF.

What XLX DMR is

DMR is a new capability of XLX. Each XLX V 2 can provide up to 26 channels, reachable as D-STAR modules (A-Z) and 26 DMR Talk Groups (4001-4026). If an XLX V 2 reflector is also associated with a separate server, then transcoding is possible between D-STAR and DMR. The quality is excellent in both directions. In my opinion, the only differences result from differences in individual radios, not the mode.

The advantage for existing DMR users are portals into current XLX/XRF infrastructure (individual reflectors or groups of linked reflectors) either using new DMR only Talk Groups or Talk Groups with transcoding. The advantage for existing D-STAR users is the ability to access the XLX/XRF infrastructure using many high quality, low cost DMR radios.

How to access – all options currently in Pi Star

D-STAR access is unchanged. DMR would be normally accessed using DMRGateway, which allows use of BrandMeister, DMR+, or XLX just by changing talk groups on the radio. There is a key difference between XLX and the others. With BrandMeister or DMR+, connecting to a single master enables access to the entire system. XLX masters are independent of each other. DMRGateway currently allows the connection to 2 XLX masters, but an upcoming version will allow connections to multiple XLX masters.

As far as the specific connections using DMR, there is a list of DMR enabled XLX reflectors that Andrew has downloaded. You can either use the information in the Sample XLX Network 1 or use XLX Network 2.

Lastly, you are invited to join or listen to round table (podcasts if live listening not convenient). Information is on roundtable.tech

John Fields

Yaesu FT-70D

Yaesu FT-70d frequentie afregeling

Bij het gebruik van een hotspot in combinatie met meerdere transceivers is het van belang dat de frequenties van de sets gelijk zijn. Alleen bij gelijke frequenties is het mogelijk om een lage BER te krijgen. Mijn FT-70 had een afwijking van meer dan -400Hz terwijl mijn DMR set +200Hz te hoog stond. Dit was niet te middelen. Info om de FT-70 af te regelen was niet te vinden. Leo Duursma was zo vriendelijk om een overdruk te sturen van de servicemanual. Dank hiervoor.

Hieronder de afregeling.

AMBE server op Raspberry PI (star) installeren

Hieronder de stappen om een AMBEserver  op een Raspberry te installeren.
basis is strech lite
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest

Standaard is de SSH toegang tot de Raspberry geblokkeerd. Om dit werkend te krijgen zonder een monitor en toetsenbord aan te sluiten kun je het volgende doen:

Je plaatst een leeg tekst filetje met de naam SSH in de boot van de sd kaart met Stretch_Lite. Dit kan gewoon in windows. 
Let op: de extensie  “.txt” weglaat.  Dus niet SSH.txt maar SSH
Let op: plaats het in de boot. NIET in de boot directory… anders werkt het nog niet.
Kaartje in de Raspberry en gaan.

Zodra je SSH toegang hebt tot de Raspberry

TIP: Midnight Commander is een erg handig ‘ grafisch’  programma om te navigeren in linux.  installeren gaat als volgt:

sudo apt-get install mc
je start het programma op met:
sudo mc

cd /tmp
sudo wget https://github.com/marrold/AMBEServer/archive/master.zip
sudo unzip master.zip

De master.zip file’s worden uitgepakt in een nieuwe subdirectory “AMBEServer-master”


hierin vind je de file  “AMBEserver.c”. Dit is de source code. 
Hierin heb ik de standaard baudrate aangepast waarop de dongle werkt. Dit heb ik gedaan omdat de nieuwe dongles allemaal op 460800 Baud draaien en niet op 230400.

zoek in AMBEserver.c naar
#define default_baud 230400
en verander de 230400 naar 460800
dus het wordt:
#define default_baud 460800
safe deze file

vervolgens compileren:
sudo make
sudo make install

De AMBEserver is nu geïnstalleerd.
starten met
AMBEserver -x.. dit is een monitormode. Handig om te zien of alles werkt.
Normaale start is
AMBEserver

Om de AMBEserver automatisch te laten starten moet er een script file in de “/etc/init.d”  directory geplaatst worden. Een voorbeeld file staat in  “etc/tmp/AMBEServer-master/init.d” en heet “AMBEserver”
Deze file verplaatsen naar /etc/init.d

sudo cp /tmp/AMBEServer-master/init.d/AMBEserver /etc/init.d

ga naar de dir /etc/init.d

cd /etc.init.d
dan:
sudo chmod+x AMBEserver
sudo update-rc.d AMBEserver defaults

nu zal de AMBEserver automatisch opstarten


Om de AMBEserver naast PI-Star te laten draaien dien je een poort open te zetten in de PI-Star firewall. Dit gaat als volgt:

In PI-Star met SSH
rpi-rw
sudo nano /root/ipv4.fw
plak onderstaande regels in de ipv4.fw file

iptables -A INPUT -s 192.168.1/24 -j ACCEPT

sluit af met CNTRL X
Y

De 192.168.1 vervangen voor je eigen interne laagste ip nummer.
dus als je router adressen uitgeeft vanaf 10.0.0.1 dan  dit het volgende invullen:

iptables -A INPUT -s 10.0.0/24 -j ACCEPT

reboot

BlueDV ser2net op Raspberry 3 en Zero W

De setup voor ser2net zoals beschreven in de manual van  de dvmega werkt niet voor raspberry’s met bluetooth. Dit komt omdat de bluetooth de seriepoort in pikt. Met onderstaande procedure wordt de compoort weer toegewezen aan de GPIO connectors waar de DVMEGA opgeprikt wordt.

Basis  Raspbian stretch lite.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

sudo raspi-config
in  tab “Advanced” choose “Serial” (Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection) and disable it.

sudo bash -c ‘echo “dtoverlay=pi3-disable-bt” >> /boot/config.txt’

sudo systemctl disable hciuart

sudo apt-get install ser2net

sudo bash -c ‘echo “2000:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT” >> /etc/ser2net.conf’

sudo reboot

en zet vervolgens in BlueDV android op ‘ser2net’ en vul het IP nummer in van de raspberry waar ser2net op draait.
Overigens werkt ser2net ook op de windows versie van BueDV. Er is dan wel een programma nodig dat de ser2net data omzet naar een virtuele compoort. Na een hele zoektocht, omdat veel prg niet snel genoeg zijn, vond ik software van  Perle TruePort Management wat zeer betrouwbaar werkt.

Hieronder de settings van Perle TruePort Adapter software.  Let op dat je de connection mode in ‘lite mode’ zet anders werkt het niet. Let ook op de poortnummers. Deze moeten overeenkomen met het poortnummer dat in de ser2net applicatie in de raspberry. In ons geval poort 2000

pistar commands

mijn hostpot voor fusion met MMDVM_HS_HAT op een raspberry zero_w

pistar-bootconfig.sh
pistar-clone
pistar-daily.cron
pistar-expand
pistar-firewall
pistar-keeper
pistar-keeper.service
pistar-link
pistar-mmdvmcal
pistar-remote
pistar-remote.service
pistar-update
pistar-upgrade
pistar-upnp.service
pistar-watchdog
pistar-watchdog.service
pistar-zumspotflash
pistar-mmdvmhshatflash
pistar-mmdvmhshatdowngrade
pistar-findmodem

DMR gateway in pi-Star instellen

 

In PI-Star DMR gateway acitiveren.

Onderstaande regel copieren onder DMR+ options in configuratie scherm.

StartRef=4000;RelinkTime=60;UserLink=1;TS1_1=9;

 

In Set codeplug aanpassen met TG6 en TG8

TG6 = voor XLX

TG8 = voor DMR+

Voorbeeld om XLS313 te connecten:

Call naar TG 6

Dan private call naar 68313 (313 is xlx313)

PTT indrukkken

Vervolgens kun je een module kiezen door weer prive call te kiezen.

64001 = module a

64002 = module b

64003 = module c

Etc

PTT indukken

En kletsen maarl

6400 = terug naar de default module in geval van 313 is dat module a

4000 is unlinken

Helaas mijn vorige site is gehackt.

Sinds 2008 heb ik een site in de lucht gehad met Joomla. Hackers hebben toegang gekregen tot de backend en de site misbruikt om spam te verspreiden. Ik heb nog 1 backup maar die is dusdanig vervuild dat ik die niet meer online kan zetten. Bovendien is de oude versie van Joomla zo lek als een mandje en omzetten naar een nieuwe versie bewerkelijk. Ik heb nu gekozen om een compleet nieuwe site op te zetten met WordPress. Gaat even duren…

 

Hieronder mijn shack van 2014. Met wat geleende apparatuur om te testen.