AMBE server op Raspberry PI (star) installeren

Hieronder de stappen om een AMBEserver  op een Raspberry te installeren.
basis is strech lite
https://downloads.raspberrypi.org/raspbian_lite_latest

Standaard is de SSH toegang tot de Raspberry geblokkeerd. Om dit werkend te krijgen zonder een monitor en toetsenbord aan te sluiten kun je het volgende doen:

Je plaatst een leeg tekst filetje met de naam SSH in de boot van de sd kaart met Stretch_Lite. Dit kan gewoon in windows. 
Let op: de extensie  “.txt” weglaat.  Dus niet SSH.txt maar SSH
Let op: plaats het in de boot. NIET in de boot directory… anders werkt het nog niet.
Kaartje in de Raspberry en gaan.

Zodra je SSH toegang hebt tot de Raspberry

TIP: Midnight Commander is een erg handig ‘ grafisch’  programma om te navigeren in linux.  installeren gaat als volgt:

sudo apt-get install mc
je start het programma op met:
sudo mc

cd /tmp
sudo wget https://github.com/marrold/AMBEServer/archive/master.zip
sudo unzip master.zip

De master.zip file’s worden uitgepakt in een nieuwe subdirectory “AMBEServer-master”


hierin vind je de file  “AMBEserver.c”. Dit is de source code. 
Hierin heb ik de standaard baudrate aangepast waarop de dongle werkt. Dit heb ik gedaan omdat de nieuwe dongles allemaal op 460800 Baud draaien en niet op 230400.

zoek in AMBEserver.c naar
#define default_baud 230400
en verander de 230400 naar 460800
dus het wordt:
#define default_baud 460800
safe deze file

vervolgens compileren:
sudo make
sudo make install

De AMBEserver is nu geïnstalleerd.
starten met
AMBEserver -x.. dit is een monitormode. Handig om te zien of alles werkt.
Normaale start is
AMBEserver

Om de AMBEserver automatisch te laten starten moet er een script file in de “/etc/init.d”  directory geplaatst worden. Een voorbeeld file staat in  “etc/tmp/AMBEServer-master/init.d” en heet “AMBEserver”
Deze file verplaatsen naar /etc/init.d

sudo cp /tmp/AMBEServer-master/init.d/AMBEserver /etc/init.d

ga naar de dir /etc/init.d

cd /etc.init.d
dan:
sudo chmod+x AMBEserver
sudo update-rc.d AMBEserver defaults

nu zal de AMBEserver automatisch opstarten


Om de AMBEserver naast PI-Star te laten draaien dien je een poort open te zetten in de PI-Star firewall. Dit gaat als volgt:

In PI-Star met SSH
rpi-rw
sudo nano /root/ipv4.fw
plak onderstaande regels in de ipv4.fw file

iptables -A INPUT -s 192.168.1/24 -j ACCEPT

sluit af met CNTRL X
Y

De 192.168.1 vervangen voor je eigen interne laagste ip nummer.
dus als je router adressen uitgeeft vanaf 10.0.0.1 dan  dit het volgende invullen:

iptables -A INPUT -s 10.0.0/24 -j ACCEPT

reboot