BlueDV ser2net op Raspberry 3 en Zero W

De setup voor ser2net zoals beschreven in de manual van  de dvmega werkt niet voor raspberry’s met bluetooth. Dit komt omdat de bluetooth de seriepoort in pikt. Met onderstaande procedure wordt de compoort weer toegewezen aan de GPIO connectors waar de DVMEGA opgeprikt wordt.

Basis  Raspbian stretch lite.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

sudo raspi-config
in  tab “Advanced” choose “Serial” (Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection) and disable it.

sudo bash -c ‘echo “dtoverlay=pi3-disable-bt” >> /boot/config.txt’

sudo systemctl disable hciuart

sudo apt-get install ser2net

sudo bash -c ‘echo “2000:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT” >> /etc/ser2net.conf’

sudo reboot

en zet vervolgens in BlueDV android op ‘ser2net’ en vul het IP nummer in van de raspberry waar ser2net op draait.
Overigens werkt ser2net ook op de windows versie van BueDV. Er is dan wel een programma nodig dat de ser2net data omzet naar een virtuele compoort. Na een hele zoektocht, omdat veel prg niet snel genoeg zijn, vond ik software van  Perle TruePort Management wat zeer betrouwbaar werkt.

Hieronder de settings van Perle TruePort Adapter software.  Let op dat je de connection mode in ‘lite mode’ zet anders werkt het niet. Let ook op de poortnummers. Deze moeten overeenkomen met het poortnummer dat in de ser2net applicatie in de raspberry. In ons geval poort 2000