BlueDV ser2net op Raspberry 3 en Zero W

De setup voor ser2net zoals beschreven in de manual van  de dvmega werkt niet voor raspberry’s met bluetooth. Dit komt omdat de bluetooth de seriepoort in pikt. Met onderstaande procedure wordt de compoort weer toegewezen aan de GPIO connectors waar de DVMEGA opgeprikt wordt.

Basis  Raspbian stretch lite.
https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

 

sudo raspi-config
in  tab “Advanced” choose “Serial” (Enable/Disable shell and kernel messages on the serial connection) and disable it.

sudo bash -c ‘echo “dtoverlay=pi3-disable-bt” >> /boot/config.txt’

sudo systemctl disable hciuart

sudo apt-get install ser2net

sudo bash -c ‘echo “2000:raw:0:/dev/ttyAMA0:115200 8DATABITS NONE 1STOPBIT” >> /etc/ser2net.conf’

sudo reboot

 

en stel vervolgens BlueDV op ser2net en vul het IP nummer in van de raspberry waar ser2net op draait.