AMBEserver op PI (star) installeren

Om de AMBEserver op een  Raspberry PI-Star te kunnen draaien zijn een aantal handelingen nodig.

  1. copier de AMBEserver software naar de Raspberry
  2. intalleer de AMBserver
  3. maak aanpassing in de firewall van PI-star zodat de AMBEserver poort 2460 kan gebruiken
  4. zorg dat de AMBEserver automatisch gestart wordt bij een rebootAMBEserver software naar de Raspberry met PI-Star kopiëren via een PC met WINSCP

WinSCP
https://winscp.net/download/WinSCP-5.13.2-Setup.exe

AMBEserver downloaden. Kies de .zip versie.
https://github.com/marrold/AMBEServer

copy de gedownloade  AMBEserver.zip via WinSCP naar de /tmp dir in de PI

2. Dan in pistar via SSH
rpi-rw
cd /tmp
sudo unzip AMBEServer-master.zip
cd AMBEServer-master
sudo make
sudo make install

3. In PI-Star met SSH
rpi-rw
sudo nano /root/ipv4.fw
plak onderstaande regels in de ipv4.fw file

# poort voor AMBEserver openzetten
iptables -A OUTPUT -p udp –dport 2460 -j ACCEPT #
iptables -A INPUT -p udp –dport 2460 -j ACCEPT #
# you dont need this but its a good thing for voice packets
iptables -t mangle -A POSTROUTING -p udp –dport 2460 -j DSCP –set-dscp 46

sluit af met CNTRL x

reboot

Open weer een SSH sessie

Run de Ambeserver:
AMBEserver -s 460800
(  AMBEserver -s 460800 -x 
geeft een debug venster weer dit is handig om te testen of de AMBEserver werkt)

4.Om de AMBEserver automatisch te laten starten bij een reboot pas dan de /etc/rc.local file aan.

sudo nano /etc/rc.local

Voeg toe:
#run de AMBEserver
/usr/bin/AMBEserver -s 460800 $

zorg dat bovenstaande regel voor de exit 0 staat